Disclaimer

Algemeen

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. De beheerder van deze website geeft geen garantie voor juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact opnemen via het contactformulier.

Aansprakelijkheid

De beheerder van de website kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Gebruik cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken van de bezoeker op te slaan, bekijk onze cookiepagina voor een overzicht van de gebruikte cookies.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op deze websites ligt bij verschillen instanties die toestemming hebben gegeven voor eenmalig gebruik en mogen daarom niet worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op deze website is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen via het contactformulier.