Over de inspectie checklist

Na ontvangst van de huuropzegging nemen wij contact met u op om de oplevering van uw woning goed te laten verlopen. We spreken af wanneer de  voorinspectie plaatsvindt. Op een latere datum volgt nog een eindinspectie. Hieronder vindt u een checklist  met richtlijnen.

Bij deze richtlijnen vindt u een afzonderlijke checklist. Daarin zijn de meest voorkomende werkzaamheden vermeld die door u moeten zijn uitgevoerd voordat de eindinspectie plaatsvindt. Op die manier kunt u daar al in een vroeg stadium rekening mee houden. De checklist biedt u een handreiking om de woning te kunnen controleren.

Op het moment van eindinspectie van de woning of kamer moet deze voldoen aan de volgende eisen:

Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, dienen de volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd:

  1. Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt.
  2. Vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. De ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd.
  3. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht.
  4. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.

Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, dienst schoon en volledig leeg te zijn.

Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur, schuurdeur en/of  bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd.
Sleutels mogen nimmer aan de opvolgende huurder worden afgegeven! 

Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.

Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en in de oorspronkelijke witte kleur te worden achtergelaten.

Heeft uw woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten.

Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder beschadigingen te zijn.

Het tot de woonruimte behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.

Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale verwarmingsinstallatie, dan dient daarbij aanwezig te zijn: een instructieboekje of -formulier, een vulsleutel, een vul slang en een ontluchtingssleuteltje.

Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen.

Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten zijn vervangen door gelijke tegels.

Waar kwaliteit en ontzorging van uw vastgoedbeheer samen komen