Privacybeleid

Kroon Vastgoedbeheer hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers, met name wat betreft de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom verzamelt Kroon Vastgoedbeheer alleen de noodzakelijke informatie van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, en er wordt geen informatie opgeslagen over uw bezoek aan de website van Kroon Vastgoedbeheer, behalve voor het analyseren van de inhoudsprestaties door het gebruik van cookies. Deze cookies kunt u op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en/of andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiel of tablet.

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende voorwaarden.

De huidige beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Kroon Vastgoedbeheer en eventuele externe verwerkers. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b avg heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kroonvastgoedbeheer.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kroonvastgoedbeheer.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die het mogelijk maken om informatie te verzamelen en gebruiken. Het is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Websites worden door gebruik van cookies gebruiksvriendelijker. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast kunnen ze uw digitale winkelmandje bijhouden. Websitehouders kunnen dankzij cookies zien hoe vaak hun sites worden bezocht.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Hoe gebruiken wij cookies

Wij gebruiken cookies op onze (mobiele) websites en andere gerelateerde of verbonden mediakanalen. Wij gebruiken cookies, web beacons, tracking pixels en andere tracking technologieën, omdat het ons helpt onze diensten aan te passen aan de wensen van de gebruiker en om je winkelervaring te verbeteren.

Wanneer je gebruik maakt van, en toegang heeft tot, onze service, kunnen we een aantal cookie-bestanden in je webbrowser plaatsen.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om bepaalde functies op onze website en diensten mogelijk te maken.
  • Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies.
  • Wij gebruiken essentiële cookies om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen.
  • We gebruiken niet-essentiële cookies om onze diensten te verbeteren, serverinhoud te personaliseren en voor remarketing-doeleinden.

Houd er rekening mee dat je het recht hebt om onze cookies te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen. Als je echter onze cookies weigert of verwijdert, kun je mogelijk niet meer alle functies die wij aanbieden gebruiken. Sommige van onze pagina’s worden mogelijk niet goed weergegeven en je kunt mogelijk geen aankopen doen via onze website.

Welke cookies gebruiken wij

Op onze website kunnen wij gebruik maken van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen hierbij niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen. Met tracking worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Het gebruik van cookies is veilig. Virussen, malware, e-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van het gebruik van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens niet op.

Andere tracking technologieën

Naast cookies kunnen we op onze website ook gebruik maken van web-beacons, pixeltags en andere traceer-technologieën. Deze helpen ons om je ervaring op onze website te verbeteren. Een ‘web beacon’ of ‘pixeltag’ is een klein object of afbeelding dat is ingebed in een webpagina of e-mail. Ze worden gebruikt om het aantal gebruikers bij te houden dat bepaalde pagina’s heeft bezocht of e-mails heeft bekeken. Ze dienen er enkel voor om statistische gegevens te verzamelen. Er worden slechts een beperkt aantal gegevens verzameld, zoals een cookie nummer, tijd en datum van de pagina of e-mailweergave, alsmede een beschrijving van de pagina of e-mail waarop ze zich bevonden. Web-beacons en pixeltags kunnen niet worden geweigerd. Je kunt het gebruik ervan echter beperken door de cookies die met hen communiceren te controleren.

Cookies voor website-analyse

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van google analytics. Hiermee wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw ip-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het opnieuw publiceren van de inhoud van deze blog op andere websites of media zonder onze toestemming. Dit cookiebeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Voor vragen over uw persoonsverwerking of over website zelf, kunt u zich richten tot onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via info@kroonvastgoedbeheer.nl.